Towny [BETA] 1.0.0.0

Publicerad Publicerad i Towny Changelog

Status: Applicerad (29/01/2020)

Tillägg:
– Servermjukvara som kör native 1.15.2
– Protokollöversättningar från 1.8-1.15.1 till 1.15.2

Ändringar:
– Achievements skickas inte längre i Discord.

Borttaget:
– Plugin som översätter protokoll för nya versioner av Minecraft.
– Protokollöversättningar från 1.8-1.15 till 1.15.1

Towny [ALPHA 1.1.1.0]

Publicerad Publicerad i Towny Changelog

Status: Applicerad (16/01/2020)

Tillägg:
– Permission för /money log [sida].

Ändringar:
– Pluginet som hanterar ekonomin hanterar nu även skatt.
– Tiden för skatten som dras för spelare som har ”för mycket pengar” har nu en bestämd tid. Kl 13:00 Svensk tid.
– Tiden för upkeep som dras för alla städer och nationer, samt städers/nationers tax. Ny tid är Kl 12:00 Svensk tid.

Borttaget:
– 2 plugins som hanterade skatten tills nu.

Towny [ALPHA] 1.1.0.2

Publicerad Publicerad i Towny Changelog

Status: Applicerad (14/01/2020)

Ändringar:
– Uppdatering av adminverktyg.
– Ändringar i skatt, /towny prices för mer detaljer.
– Man får nu endast 9 townblocks per invånare, istället för 12. Standard är 8.
– Uppdatering av towny, ny funktion: /plot group.
– Ändrade databastyp för plugin som hanterar giftermål.
– Ändringar i skatt för alla typer av bankkonton: Gränsen för att bli skattepliktig är höjd till 150k från 100k, skatt över 150k höjd till 3% från 2%. Över 400k gäller 5% skatt. Tidigare var det 5% skatt över 500k. Över 800k är skatten 7%.

Towny [ALPHA] 1.1.0.0

Publicerad Publicerad i Towny Changelog

Status: Applicerad (17/12/2019)

Tillägg:
– Kompilerat egna version av vissa plugins för Java 13
– Protokollöversättare för 1.8-1.15.1
– Towny 0.95.2.1

Ändringar:
– Servern är tillbaka på paper. Optimeringar för pistons och hoppers saknas. Överdriven användning av dessa verktyg kan därför stoppas av staffs.
– Bytt från Java 8 (som Oracle snart inte längre stödjer) till nya Java 13.
– Stängt av funktion som skyddar kistor från att tömmas med hoppers (även låsta). Lösningen är att inte låta spelare placera hoppers bredvid låsta block.

Towny [ALPHA] 1.0.3.0

Publicerad Publicerad i Towny Changelog

Status: Applicerad (12/12/2019)

Tillägg:
– Egen version av chairs plugin
– Ny version av chattplugin
– Ny version av Discordpluigin
– Ny version av adminverktyg
– Implementerade Minecraft 1.15

Ändringar:
– Servern kör nu på spigot istället för paper. Räkna med mer lagg.

Borttaget:
– Marryplugin (Måste uppdateras för 1.15)
– Adventskalendern i spawn (Måste uppdateras för 1.15)
– Funktion som låter folk från <1.15 att ansluta till towny (Måste uppdateras för 1.15)Towny [ALPHA] 1.0.1.4

Publicerad Publicerad i Towny Changelog

Status: Applicerad (23/11/2019)

Tillägg:
– Adminverktyg som fungerar.

Ändringar:
– Uppdaterade Discord plugin.
– Uppdaterade adminverktyg.
– Välkomstmeddelande vid inloggning fungerar korrekt nu.
– All yta är förgenererad.

Borttaget:
– Adminverktyg som inte fungerar
– Begränsning på avstånd mellan två olika städers plots.