Towny [BETA] 2.1.0

Publicerad Publicerad i Towny Changelog

Status: Applicerad (23/05/2020)

Tillägg:
– Mer sellable items i adminshoppen
– Forcerad skatt för alla invånare i städer. 1% för alla städer.
– Man kan nu rösta om regn och klart väder. /tv rain, /tv clear
– Ny stadsrank: ”Skattesmitare”:
– Kan undvika den forcerade stadskatten
– Kostar 2x stadens upkeep i engångskostnad att ge ut ranken, dras från stadskassan.
– Staden kan endast ge ut ranken till 1 invånare per 10 invånare i staden.

Ändringar:
– Adminshoppens priser har blivit uppdaterade.
– Assistenter i städer är nu skattepliktiga mot staden.
– Uppdaterat utseende hos TimeVote, numera MenoxiaVote
– Default sapling fertilization sänkt från 45% till 9%

Borttaget:
– AFK-kick till hub.
– Den temporära ökningen av värnskatten.
– Regel om att undgå AFK-kick.
– All typ av skada i spawnområdet.

Towny [BETA] 2.0.2

Publicerad Publicerad i Towny Changelog

Status: Applicerad (08/05/2020)

Tillägg:
– Ny booster för /top, /feed och /enderchest

Ändringar:
– Fishhooks försvinner vid närheten av golden pressure plates eller tripwires
– Villagers kan nu para sig utan att det ska vara en farmplot.

Borttaget:
– Irongolems iron ingot drop
– De gamla boostersarna för feed och top

Towny [BETA] 2.0.1

Publicerad 1 kommentarPublicerad i Towny Changelog

Status: Applicerad (06/05/2020)

Tillägg:
– AFK kick till hub

Ändringar:
– Vid /t claim visas inte längre 3 olika meddelanden utan bara 1. Det meddelandet informerar nu om avgiften för claimen.
– Towny teleports använder sig nu av Essentials systemet. Alltså 3 sekunder cooldowns.

Borttaget:
– 30 sekunder cooldown mellan Towny teleports.

Towny [BETA] 2.0.0

Publicerad Publicerad i Towny Changelog

Status: Applicerad (prel. 01/05/2020)

Tillägg:
– Ny Overworld (10k radie, gräns kommer tas bort senare).
– Ny Nether (4k radie, temporär värld. Ny kommer vid 1.16).
– Ny End (4k radie, gräns kommer tas bort senare).
– Möjlighet att skapa städer i end.
– Spawnhotell (För att spelare inte ska tvingas ut i vildmarken direkt).
– Ny spawnbyggnad.
– Möjlighet för egna portaler till och från End/Nether

Ändringar:
– Uppdaterade townypriser. Se /towny prices för mer info.
– Stadsnamn har en grön formatering istället för den gamla blåa i chatten.
– End resettas inte längre. Draken kommer att dödas vid ett event.
– Kor kan endast mjölkas på farmplot.
– Får droppar endast 1 ull om ej på farmplotten.
– Ullet på fåren växer inte om de inte är på farmplot. Undantag är om de är i vildmarken.
– Djur kan endast para sig på en farmplot.
– När grödor har skördats återgår marken till vanligt jord igen.
– Grödor droppas endast om:
* De är på en farmplot.
* Förstörs av en spelare (inte av vatten, pistons etc.)
* Det är något block ovanför. Undantag är ETT glasblock.
– Villagers är avstängda för tillfället

Borttaget:
– Spawnportal till End/Nether.
– Möjlighet till att placera ut kistor, craftingtables och ugnar i wild.
– Egna warps
– TnT dupes

Towny [BETA] 1.0.3.1

Publicerad Publicerad i Towny Changelog

Status: Applicerad (29/02/2020)

Tillägg:
– Nyaste versionen av 2 administrativa verktyg
– Nyaste versionen av Towny&TownyChat
– Nyaste versionen av Essentials

Ändringar:
– Towny kommer inte längre att visa vilken kanal du är i när du loggar in.
– Lotteriet dras nu bara 3 gånger om dagen: Kl 13:00, 20:00 och 00:00

Towny [BETA] 1.0.2.0

Publicerad Publicerad i Towny Changelog

Status: Applicerad (14/02/2020)

Tillägg:
– Plugin som hanterar djur
– Plugin som hanterar /hats
– Ny rank i permissionpluginet (SVIP, för mer info klicka här)
– Nyaste versionen av 3 administrativa och skyddsplugin
– Nyaste versionen av towny

Ändringar:
– Historiken kan inte längre läsas i Discord

Towny [BETA] 1.0.1.0

Publicerad Publicerad i Towny Changelog

Status: Applicerad (02/02/2020)

Tillägg:
– 5 nya röstningssidor, mer info här eller skriv /vote inne på servern.
– Automatiska prisutdelningar för topvoters. 40 000 MK och 128 diamanter till alla som kommer först.

Ändringar:
– Meddelandet som kommer upp när man röstar bygger inte längre upp sig utan skickas direkt när man röstat. Belöningen får man som vanligt när man loggar in.