Towny Changelog

Towny [BETA] 2.0.0

Status: Applicerad (prel. 01/05/2020)

Tillägg:
– Ny Overworld (10k radie, gräns kommer tas bort senare).
– Ny Nether (4k radie, temporär värld. Ny kommer vid 1.16).
– Ny End (4k radie, gräns kommer tas bort senare).
– Möjlighet att skapa städer i end.
– Spawnhotell (För att spelare inte ska tvingas ut i vildmarken direkt).
– Ny spawnbyggnad.
– Möjlighet för egna portaler till och från End/Nether

Ändringar:
– Uppdaterade townypriser. Se /towny prices för mer info.
– Stadsnamn har en grön formatering istället för den gamla blåa i chatten.
– End resettas inte längre. Draken kommer att dödas vid ett event.
– Kor kan endast mjölkas på farmplot.
– Får droppar endast 1 ull om ej på farmplotten.
– Ullet på fåren växer inte om de inte är på farmplot. Undantag är om de är i vildmarken.
– Djur kan endast para sig på en farmplot.
– När grödor har skördats återgår marken till vanligt jord igen.
– Grödor droppas endast om:
* De är på en farmplot.
* Förstörs av en spelare (inte av vatten, pistons etc.)
* Det är något block ovanför. Undantag är ETT glasblock.
– Villagers är avstängda för tillfället

Borttaget:
– Spawnportal till End/Nether.
– Möjlighet till att placera ut kistor, craftingtables och ugnar i wild.
– Egna warps
– TnT dupes