Towny Changelog

Towny [BETA] 1.0.3.1

Status: Applicerad (29/02/2020)

Tillägg:
– Nyaste versionen av 2 administrativa verktyg
– Nyaste versionen av Towny&TownyChat
– Nyaste versionen av Essentials

Ändringar:
– Towny kommer inte längre att visa vilken kanal du är i när du loggar in.
– Lotteriet dras nu bara 3 gånger om dagen: Kl 13:00, 20:00 och 00:00