Towny Changelog

Towny [BETA] 1.0.2.0

Status: Applicerad (14/02/2020)

Tillägg:
– Plugin som hanterar djur
– Plugin som hanterar /hats
– Ny rank i permissionpluginet (SVIP, för mer info klicka här)
– Nyaste versionen av 3 administrativa och skyddsplugin
– Nyaste versionen av towny

Ändringar:
– Historiken kan inte längre läsas i Discord