Towny Changelog

Towny [BETA] 1.0.0.0

Status: Applicerad (29/01/2020)

Tillägg:
– Servermjukvara som kör native 1.15.2
– Protokollöversättningar från 1.8-1.15.1 till 1.15.2

Ändringar:
– Achievements skickas inte längre i Discord.

Borttaget:
– Plugin som översätter protokoll för nya versioner av Minecraft.
– Protokollöversättningar från 1.8-1.15 till 1.15.1