Towny Changelog

Towny [ALPHA] 1.1.0.2

Status: Applicerad (14/01/2020)

Ändringar:
– Uppdatering av adminverktyg.
– Ändringar i skatt, /towny prices för mer detaljer.
– Man får nu endast 9 townblocks per invånare, istället för 12. Standard är 8.
– Uppdatering av towny, ny funktion: /plot group.
– Ändrade databastyp för plugin som hanterar giftermål.
– Ändringar i skatt för alla typer av bankkonton: Gränsen för att bli skattepliktig är höjd till 150k från 100k, skatt över 150k höjd till 3% från 2%. Över 400k gäller 5% skatt. Tidigare var det 5% skatt över 500k. Över 800k är skatten 7%.