Towny Changelog

Towny [ALPHA] 1.1.0.1

Status: Applicerad (01/01/2020)

Tillägg:
– /wild som teleporterar dig till wild. Cooldown på 1 timme och kostnad på 3000MK
– Admins har tillgång till logg för alla konton.