Towny Changelog

Towny [ALPHA] 1.0.1.4

Status: Applicerad (23/11/2019)

Tillägg:
– Adminverktyg som fungerar.

Ändringar:
– Uppdaterade Discord plugin.
– Uppdaterade adminverktyg.
– Välkomstmeddelande vid inloggning fungerar korrekt nu.
– All yta är förgenererad.

Borttaget:
– Adminverktyg som inte fungerar
– Begränsning på avstånd mellan två olika städers plots.