Towny Changelog

Towny [ALPHA] 1.0.1.3

Status: Applicerad (19/11/2019)

Tillägg:
– Adminverktyg som inte är söliga.

Ändringar:
– Uppdaterade Discord plugin.
– Ändrade välkomstmeddelande vid inloggning.
– Förgenererad yta har utökats.

Borttaget:
– Adminverktyg som är söliga.