Towny Changelog

Towny [ALPHA] 1.0.1.2

Status: Applicerad (17/11/2019)

Tillägg:
– Plugin som känner av shops på plots.

Ändringar:
– Priser i towny. För mer information, skriv /towny prices inne på servern.
– Shops kan endast skapas på shopplots.
. Höjt priset på shops, 500MK till 800MK, återbetalning 200MK till 300MK
– Formateringen i msg är nu fixad.