Server-nyheter

Ändringar kring donationsmål

Vi kommer att introducera några ändringar kring donationsmålen. Den första dagen varje månad kommer det att släppas ett nytt donationsmål. Själva målen kommer vara olika och kommer endast vara beroende av serverns utgifter. Belöningarna för er spelare kommer vara olika, men de kommer hålla i 15 dagar istället för de 30 vi har haft tills nu. Detta är för att skapa lite variation i spelet och konstant kunna ändra ”teman”. Detta betyder alltså att två donationsmål kan vara aktiva samtidigt, för om ett uppnås sista dagen i månaden, och nästa uppnås redan första veckan in på nästa månaden så kommer båda att vara aktiva. Kom gärna med idéer på vad ni spelare skulle tycka hade varit kul för alla på servern! Våra donationer räknas som rena donationer och våra milstolpar är endast som ett tack. Vi följer Mojangs EULA för serverar, alltså får ingen fördelar som påverkar spelet.